Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
041323
Sted- og lokalitetsnummer
100619-2
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-høj 1994 ********************* Høj, Draghøj. 2,5 x 20 m. Stor sænkning i top, ikke til bund, med udføring mod nord og syd.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor06-06-1979: Høj. Som tidligere beskrevet - siderne stejlt afgravet, toppen ujævnt fordybet. I østlige højfod er 4 randsten blottede ved pløjning for tæt på højen. Hele vejen rundt i højfoden ses nyplantede hybenroser. Dias 03.33. *** Nyberejsningstekst *** 13-10-1992: C-høj, "Draghøj". Stor sænkning i top, dog ikke til bud, med udføring mod N og S. Højen ligger omgivet af unggranplantage, undtagen med N, hvor der er ager. S, SV og V for højen er plantagen ca 10 år og for højen er der nyplantet helt op til højfod. Hele området skulle efter 4-cm kortet være dyrket mark. Tinglyses. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumKratbevokset høj i hede/plantageareal.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links