Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191861
Sted- og lokalitetsnummer
140110-88
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 5 x 20 m. Uskadt og ualmindelig smuk. I plantage.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne meget smukke Høj er paa alle Sider omgivet af regelret kredsformet Lavning. Den er uforstyrret og meget smuk formet. Den er lyngklædt og endskjønt temmelig store Bakker ere den nær mod Vest, Nord og Øst, saa tager den sig dog prægtig ud. Den er meget steenrig heelt oppe i sin Top, men det lader til at være mindre Steen. Mod Syd 129" over Foden og 4 Alen fra dens Top sees, som antydet [på tegning], to opretstaaende Steen. De staa omtrent som en Gangbygning plejer, kun er den ene drejet lidt. Mod Vest og omtrent ligesaa højt oppe sees Overfladen af en Steen, men det lader til, at den er væltet. Denne Høj maa regnes til de smukkeste og bedst bevarede paa denne Egn. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVed V-foden har været en stor fyr, der har lavet hul (3 x 2 x 0,5 m.). I en bræmme om højen rodstykker m.v. af gammel fyr. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk almindelig høj. *************************************** Genbesigtigelse 16.10.1986: Smukt kuplet høj med flere store sten (jordfaste) synlige i højoverfladens V-lige del og nær toppen. I den V-lige fod har en stor rodvælter forårsaget et betydeligt hul (som anført af HRL), i hvis sider og jordbunker ses mange hånd- til hovedstore sten og store mængder brændt flint. Antagelig en megalit. Rundt langs højens Ø-lige fod er opdynget rodkævler og andet groft skovaffald, formentlig fra oprydning efter stormfald. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Lyng.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden gamle fyrretræer. Hul mod vest ses ikke mere. Græsklædt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links