Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191846
Sted- og lokalitetsnummer
140110-107
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 20 x 30 m i Ø-V. 4-5 m høj, bevokset med fyr, enebær og gran, højest mod Ø.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Dysse har Jordfyld i lige Højde med Bærestenene og Fylden er lyngklædt. Af Overliggeren findes kun et større Stykke paa sin Plads. Der findes Rester af bortsprængte Steen vest for Dyssen ved a [på tegning]. Kammerets Længde er 3 1/4 Al. Breden foroven er fra 18-20", men Breden ved Kammerets Bund er næsten dobbelt saa stor. Bunden bestaar af løs Sand omrodet af Ræven eller Grævlingen. Kammerets Længderetning er fra Nordvest til Sydøst. og dets indvendige Højde er 29". Stenen ved b. [på tegning] er 8 a 10" lavere end de 5 Bærestene, saa denne rundformede Steen maa betragtes som Tærskelsteen. Der er ingen Spor af Gangbygning. Aabningen mellem Tærskelstenen og sydøstligste Bæresteen er kun 8 a 10" bred baade foroven og forneden, saa der er ingen Indgang. Aabningen mellem Tærskelstenen og Overliggeren tillader ikke en voxen Person at komme ind i Kammeret, desuden hindrede en Hybbenrosebusk i Døraabningen mig noget i at see derind, men desuagtet tør jeg nok paastaa, at der ikke findes Ristninger eller Figurer paa Sidevæggene derinde. Kammerets Bund er dybere end Jordfladen, men hvormeget kan nu ikke godt bestemmes paa Grund af Bundens Forstyrrelse. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Mål: 2,5 x 30,0 x 30,0 m. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Uregelmæssig form. Højden overvurderet. Bevokset med nåletræer, løvtræer, krat og enebær. Der ligger mange nedfaldne grene på højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links