Oversigt over indgang til nordlig kammer - set fra øst.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
170963
Sted- og lokalitetsnummer
130901-109
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 14/7 1932. Købt Afmærkn.: MS. 1934, J. Raklev En høj, 2,5 x 17 m, indesluttende 2, øst for centret belig- gende, udgravede, restaurerede jættestuer, NNV-SSØ for hinan- den. Det nordre kammer er polygonalt, 2,50 m i tværmål, 1,25 m højt, sat af 8 bæresten og 4 dæksten, på plads. Gang mod ØNØ, 3,70 m lang, 0,60 m bred, 0,80 m høj, sat af 4 par bære- sten og 8 dæksten på plads. Den inderste del af gangen (1 m) er brolagt. Lav tærskelsten, på plads. Det sydlige kammer er polygonalt, 1,60 m i tværmål, 1,25 m højt, sat af 6 bæresten, 3 dæksten på plads. Gang mod Ø, 3,25 m lang, 0,45-0,65 m bred, 1 m høj, sat af 4 par bæresten og med 7 dæksten på plads. I gangen ufuldstændig brolægning af toppede sten. Tærskelsten, på plads. Om jordhøjen findes en fodkrans af ca. 1 m høje sten; heraf mangler dog 8 sten mod V. NM I: Jættestue (se beret. J. Br.). Græsklædt, i plantage.

Undersøgelseshistorie

1932
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1996
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDobbeltjættestuekamrene og randstenskæden mellem gangene blev blotlagt ved genåbning af felt fra 1932. Dækstenene blev midlertidigt fjernet og sammen med en tilføjet sten fra nærområdet genplaceret, så de dannede et dækkende loft. Den øverste del af tørmurene i jættestuens kamre blev fjernet så dækstenene kunne placeres optimalt. Huller og sprækker i loftet blev udfyldt med stenkiler udefra og tætnet med græstørv. Randsten, der hældede udad, blev rettet op. En væltet tærskelsten i nordkammeret blev genrejst og nedgravet i formodet oprindelig position. Tørmurene i kamrene blev genopbygget. Tørmurene i randstenskæden og en enkelt i gangene blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Gulvene i kamre og gange blev oprenset for nedfalden højfyld og tildækket med udjævnet sand. Den opgravede højfyld blev lagt over dobbeltjættestuen så den skjulte dækstenene. Oven på kamrene blev lagt en vandtæt membran og over membranen blev den resterende overskudsjord lagt i en jævn kuplet form. Fredningsstenen blev flyttet. Se beretning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links