0128 tre meterstore sten på vestlig højside/-top. Set fra S.
.
0131 Oversigt. Set fra S.
.
0126 Oversigt. Set fra NØ.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
46255
Sted- og lokalitetsnummer
070608-163
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4 x 20 m. V-siden noget afskåret. Lavning i top.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(53) Jordhøi med store Randstene om Foden 11-12 Fod høi, 62 Fod i Tværmaal, den vestlige Side er noget afskaaren. En Udgravning foretoges den 2 Juli 1879. Museets Protokol B 2086-87. [Ved udgravningen fandtes en stensat grav på bunden af højen, indeholdende skeletdele, bronzeknap og pincet, samt et stykke cyl. træ. Oppe i højen (kun midterpartiet blev undersøgt) fandtes 2 rektangulære stenlægninger, hvoraf den ene indeholdt trækul.] Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer
1879
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 4 x 20 m. V-Siden noget afskaaret. Lavning i Top.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, som måler 4 m i højden og 20 m i længden. Beskrivelse: Vestsiden er afgravet, men der pløjes tæt på anlægget ikke blot mod vest, også S og Ø, hvor foden er afskåret. Adsplittede sten ved fod og i det store skår vestpå i top. Ret medtaget anlæg. Beskadigelser: se under beskrivelsen. Øjensynlig gammel skade. Beliggenhed: Indgår i højgruppe sb.nr. 160, 162-64 (fred- ningsnr.46250139,6,5 og 140). ** Seværdighedsforklaring ** Se skema for SB.160. Bevoksning: 1977: Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. 20 m diameter, 3-4 m høj. En synlig randsten i Ø. En meterstor sten i højfod i V. Tre meterstore stene på vestlig højside/-top hvor højsiden er afgravet efter Nationalmuseets udgravning i år 1879. En jordbunke på østlig højtop fra samme udgravning.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links