9657 mulig bauta sten 3,5 m Ø for høj. Set fra Ø.
.
9656 bauta 4 m ØSØ for høj. Set fra ØSØ.
.
9653 bauta 4 m NV for høj. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4625101
Sted- og lokalitetsnummer
070608-123
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkreds, 13 m i diameter, med 18 sten, øst for en ca. 0,6 m høj bautasten.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... 10 Smaahøie [sb.123- 131], i Reglen neppe to Fod høie og omsatte med Randstene (mellem 21 og 38 Stykker om hver Høi). Mellem Høiene er der paa sine Steder reiste Bautastene. ... Bevoksning: 1984: Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds 13 m i Diam., med 18 Sten. Ø for en 0,6 m høj Bautasten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Mål:0,8 x 16,7 x 12,5 m. Høj omsat med 23 randsten, der udgør en kreds (10 m i diam.) ca. 2 m indenfor den nuværende højfod. I SV er fodkransen beskadiget af et kørespor, der synes at have forårsaget udvæltningen af 2 sten, som nu ligger i det iøvrigt ikke jævnlig benyttede spor. 4,5 m ØSØ for højen en 0,7 m høj bauta. 4 m NV for højen en liggende, 1,1 m lang bautasten, jvf. foto 11:02. I Ø, V, og S er randstenskæden muligvis dobbelt, i den S halvdel er den partielt dobbelt. 5 m ØNØ om randstenskæden ses yderligere en stor sten, o,4 m h og 0,6 x 0,6 m stor. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig gruppe af fortidsminder. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkRundhøj. 26 synlige randsten. Randstene 0,4-1,1 m store. 3 bautasten - NV, ØSØ og Ø.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links