Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4625106
Sted- og lokalitetsnummer
070608-129
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Aflang firkantet stensætning, 15 mellemstore randsten. Fle- re sten udenfor den nordlige langside.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(97) Samlede ligge her [sb.111-131]: ... 10 Smaahøie [sb.123- 131], i Reglen neppe to Fod Høie og omsatte med Randstene (mellem 21 og 38 Stykker om hver Høi). Mellem Høiene er der paa sine Steder reiste Bautastene. ... Bevoksning: 1984: Løvtræer
1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn aflang, firsidet Stensætning. De mellemstore Randsten er næsten alle bevarede. I stedet for en Højning indenfor Stenrammen er der en Hulning. Flere Sten ligger udenfor den nordlige Langside. Fotograferet. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAflang firkantet Stensætning. 15 mellemstore Randsten. Flere Sten udefter den nordlige Langside.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Stenbygget anlæg, der tydeligt fremtræder i to dele: I : En sydlig del (svarende til fredningstekstens beskrivelse af "en aflang firkantet stensætning") bestående af 15 sten, 1,0-1,5 , store, dels stående, dels liggende sten sat i ramme af omrids som et parallellogram og orien- teret Ø-V. Rammen, der måler 12 x 7 m, har i S 6, i N 5 og for hver af kortsiderne 2 sten - ialt 15 sten. Rammen omslut- ter en ca.0,2 m dyb sænkning. II: En nordlig del, der udgøres af fredningstekstens "flere sten udenfor den nordlige langside". Denne del af anlægget fremtræder fuldt så veldefineret som den sydlige ramme og har karakter af af en tresidet, nogenlunde retvinklet ramme påbygget det sydlige anlæg, således at detttes nordlige langside udgør norddelens syddside. Norddelen er sat af noget mindre sten (ca. 0,6 m store). I N 4 og på hver kortside 1. Denne del af anlægget er ikke fordybet, men indrammer nærmest en svag højning. Det samlede anlæg består således af ialt 21 sten. 5,5 m V for anlæggets SV-hjørne en liggende, 1,5 m lang bautasten (ikke medtaget i måleangivelsen i rubrik). Ligger på V-siden af ældre skovsti, 40 m SSV for 101. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvvanligt fortidsminde, der føjer sin type til andre seværdige oldtidsminder i Frejlev Skov. Også smukt belig - gende. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLangsider orienteret Ø-V.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links