Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462564
Sted- og lokalitetsnummer
070608-71
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 5/7 1933, gdr. Karl Hansen og hustru. Afmærkn.: MS 1934, G. Rosenberg Høj med stenkreds, 2 x 15 m. 3 m indenfor foden en fuldstæn- dig stenkreds; mod Ø, 4 m fra kredsen, en skråtstående bau- tasten, 1,5 m lang. Ved V-foden en anden sten.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rundhøj nær Loddens sydvestlige Hjørne, 15 m i Diam. 2 m høj, med Stenkreds ca. 3 m indenfor Foden, nogenlunde fuldstændig. Ved den østlige Fod, ca. 4 m fra Stenkredsen, en Bautasten i skraa Stilling, synlig 1,50 m x 0,80 m x 0,50 m. En anden Sten ses ved den vestlige Fod. Bautastenen kunde rejses. Frednings værdig. Paa ovenstaaende Skitse: Mtr. Nr. 168, 1. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med Stenkreds, 2 x 15 m. 3 m indenfor Foden en fuldstændig Stenkreds, mod Ø 4 m fra Kredsen en skraatstaaende Bautasten, 1,5 m lang. Ved V-Foden en anden Sten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Høj med stenkreds. 3 m indenfor højfod en fuldstændig stenkreds. Ø-side ødelagt af gammel rodvælter. I den V højfod rævegrav. 4 m Ø for stenkredsen er en skråtstående bautasten. 1,5 m lang og ved V-foden en anden sten. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk35 synlige randsten. Kæden af randsten er ikke komplet. FM - fortidsmindesten sat ved østlig højfod mellem høj og bautasten øst for høj. Vindfælde i ØNØ side af høj.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links