Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
200953
Sted- og lokalitetsnummer
130801-17
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Gadelamshøj", ca. 2 x 11-13 m. Siderne afgravede, hul i top.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1905
Køb af genstand til museum - Viborg MuseumI 1905 køber museet tre bronzegenstande for 8 kr. Fundene omfatter en lille, uornamenteret lanzet (5287), en atypisk pincet (5288) og en ragekniv med hestehovedgreb (5289). De er ifl. protokol et samlet fund fra Lammehøj, Lille Asmild, matr. 2a.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumNyregistrering af fund og lokaliteter til Fund og Fortidsminder samt til Museernes Samlinger. Det synes ud fra fundsammensætningen sandsynligt, at selv om der ikke er oplysninger om fund af urne eller brændte ben stammer bronzerne fra en brandgrav, formodentlig fra en urnegrav. Der er usikkerhed om hvilken høj fundet stammer fra, da ingen af højene fra Lille Asmild kendes under navnet Lammehøj. En af højene i området hedder dog Gadelamhøj (DKC 130801-17). Lammehøj kane være en forkortelse af dette navn, hvorfor fundet foreslås at stamme herfra. Det bør dog bemærkes, at denne høj er beliggende på mat. 1a i modsætning til fire andre gravhøje, der er beliggende på mat. nr. 2.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links