Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231632
Sted- og lokalitetsnummer
141101-44
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj på "Græsbjerg", 15 x 2 m, ved S-fod en lille randsten; i top ses en stående og en væltet sidesten af et stenkammer, orienteret Ø-V; rævegrave; i ung granplantning. Sb.44, 122, 123 og 124 ligger i en gruppe på "Græsbjerg".

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsbjerg, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H. Paa en Bakke inde i Skoven sees en lille Høj, hvis Grændse tildels falder sammen med Bakkens naturlige Afald. Om Højen er brudt fordum kan nu ikke sees. I dens Top sees nogle Brosteen. Den er overgroet med større Bøge.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj paa Græsbjerg, 15 m i Diameter, 2 m høj, ved S-fod en lille Randsten, i Top ses en staaende og 1 væltet Sidesten af et Stenkammer, orienteret Ø-V, Rævegrave i ung Granplantning.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vestsiden er lidt ødelagt. Omkring et par trærødder ses nogle blotlagte sten (8 stk.). Bevokset med bregner og græs.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links