Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
220936
Sted- og lokalitetsnummer
130614-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Nordre "Grevens høje", 27 x 4 m. Prægtig beliggenhed. I syd- østlig del af top indbygget en stor cementvandbeholder; vind- motor står ved foden. I høj fandtes guldring, nu i NM. NM I: Anbefales til fredning, især p.g.a. beliggenheden.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1927
Museal besigtigelse - Viborg MuseumViborg Museum fik sidst i 1927 oplysninger om, at man var stødt på en stendynge ved anlæggelse af en vandbeholder i Grevens Høje beliggende på en mark tilhørende fru Margrethe Kristiansen i Vium. Gartner R. Brostrøm foretog derefter en undersøgelse for museet, jf. bilag 30 til regnskab for 1927-1928. I museets dagbog skrives følgende: "I den største af de 3 "Grevens Höje" (opfattes af Egnens Folk som Grevens Höje), en Höj, der forlængst var (?) ved planlös Udgravning og Bortpløjning af Höjfoden, blev 1928 indgravet og stöbt en stor Vandbeholder af Cementbeton. Ved gårdarbejdet stödte man c. 2.75m under 1 (?) top på en større Kampestensdynge. Dette blev meddelt til Vib. Museum, hvorfor Brostrøm straks tog derud. Det viste sig, at der under Stendyngen har været en Bulkistebegravelse fra ældre Bronzealder. Af Kisten var kun få meget stærkt forrådnede Rester tilbage. Ved dens forrådnelse er Stendyngen ovenfor styrtet ned og har knust det meste af gravgodset. Desuden har Ræv eller Grævling senere haft adgang til Højens indre (der fandtes meget tydelige Spor deraf), hvorved Luften har kunnet virke stærkt oplösende på Broncetingene. Som Følge af disse forskellige Forhold fandtes Gravindholdet (?) Både stærkt spredt i den nederste Del af stendyngen og i små, stærkt forvitrede Stumper: Der optoges følgende Ting: 1. Småstumper af forrådnet Egetræ. 2. En Guldfingerring af Guldtråd, snoet i spiralform (I oprullet form ca. 25cm lang. 4 Vindinger). 3. Brudstykker af en, som det synes en meget smuk og stor Bron(z)edolk. Af Hæftet, samt det överste af Klingen var et ret betydeligt stykke bevaret. (......). 4. 2 Brudstykker af en ret spinkel Armring af Bronce. 5. Brudstykker af en större Bron(z)enål (stor Bøjlenål). 6. En del mere eller mindre ubestemmelig Småstykker af Bronce. Nogen nærmere orientering af graven eller nöjere Bestemmelse af dens Plads lod sig ikke foretage. Undersögelsesarbejdet besværliggjordes ved våt, koldt Vejr og tilstædeværelse af mange Mennesker på snæver plads. For Guldringen (af Mönt og stads(?) sat til en vægt af 5½ gr.) har fru M. Kr. fra Nationalmuseet modtaget 14 Kroner." - Guldringen blev erklæret for danefæ (NM Danefæ 3/29), mens resten af genstandene blev indført i Viborg Museums protokol under 6190-6191 i 1928.)
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 5,0 x 27,0 x 27,0 m. Den nordre af "Grevens Høje". Fra højen kan der ses viden om. Pragtfuld udsigt. Beliggenheden i landskabet er fin. V-siden står stejl p.g.a. bortkørsel af muld. Flere spor af gravning i højen. Vindmotor er fjernet. I sydvestre hjørne af højens fod er et nedstøbt vandværksdæksel synligt. En elmast i højens S-fod. I SØ-lige del af top indbygget en stor cementvandbeholder. På højen enkelte ege. ** Seværdighedsforklaring ** Fra højen er der fin udsigt. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2009. Bevokset med løvtræer bl.a. pil.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links