Fortidsminde set fra sydvest
.
Fortidsminde set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
46182
Sted- og lokalitetsnummer
090306-63
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: I Vestre Gulstav afd. 611. Dyssekammer orienteret NNV-SSØ bestående af 4 bæresten og 2 dæksten på lav højning, 10 m i diameter. Den nordlige dæksten måler 1,5 x 1,75 x 0,6 m og er væltet ned fra bære- stenene mod nord. Den sydlige dæksten måler 2 x 1,75 x 0,6 m, hviler på bærestenen i vest, medens bærestenen i øst er væltet. I skov.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid3 spredte Sten, tvivlsomt som Oldtidsminde. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og LøvtræerSandsynligvis en forveksling med et andet anlæg. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDyssekammer orienteret NNV-SSØ bestående af 4 bæresten og 2 dæksten på lav højning, 10 m i diameter. Den nordlige dæksten måler 1,5 x 1,75 x 0,6 m og er væltet ned fra bærestenene mod nord. Den sydlige dæksten måler 2 x 1,75 x 0,6 m, hviler på bærestenen i vest medens bærestenen i øst er væltet. I skov.
1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå stedet hvor der blev afsat signatur i 1947 ses kun spredte sten (moræneaflejring). Nr. 63 genanvendt som betegnelse for en dysse i nærheden af den oprindelige afsætning.
1984
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIdentisk med fritekst. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links