Oversigtsbillede
.

Faktaboks

Kommune
Billund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31057
Sted- og lokalitetsnummer
190801-71
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,75 x 32 (nord-syd) x 36 m (øst-vest). En stor del af nordsiden og mest af dennes midte er bortgravet og står dels stejlt, dels skrånende og mest uden bevoksning. Toppen affladet og konkav med et 5 m stort og ca. 1 m dybt, tilgroet hul, samt vest herfor en mindre fordybning. I østre side en lang kartoffelkule og neden for den afgravning i form af afsats gennem hele øst-siden. Højsiden i det hele taget hullet. Bevokset med græs og lyng, i udkant af ager.

Undersøgelseshistorie

1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 3.75 M. høj, Diam 36 m. Toppen danner en c 10 M. stor Sænkning, hvori et c 4 M. stort Hul c 2 M. dybt, det sidste er gravet efter Ræv. Mod SØ er der pløjet c 1.30 M. ind, Nordsiden er bortgravet 7-8 M. ind. Lynggroet i Ager. For nogle Aar siden er der fundet en Urne med brændte Ben.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 3 3/4 x 32 m (N-S) x 36 m (Ø-V). En stor del af N-siden og mest af dennes midte er bortgravet og står dels stejlt, dels skrånende og mest uden bevoksning. Toppen affladet og konkav med et 5 m stort og ca. 1 m dybt, tilgroet hul, samt vest herfor en mindre fordybning. I Ø-side en lang kartoffelkule og nedenfor den afgravning i form af afsats gennem hele Ø-siden. Højsiden i det hele taget hullet. Bevokset med græs og lyng, i udkant af ager.
1952
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Anselig. I tilstand som tidligere beskrevet. Ejeren lovede at retablere hegnet, der er faldet ned. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, delvis fjernelse, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, lyng. Foto: S/H 07.04.80. 01.52.80-N.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links