Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
422833
Sted- og lokalitetsnummer
050503-62
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 6/6 1853. Købt. Afmærkn.: MS. 1893, Blinkenberg. Høj, 2,50 x 12 m, med jættestue, 2 x 9 m, 1,40 m til loftet, af 19 bæresten, 6 dæksten. Gang 6,75 m af 21 bæresten, 4 dæk- sten, udgravet 1853. Kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1853
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1859
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1859
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund toppet Jordhøj indesluttende den af Worsaae og Stenstrup 1854 [1853] udgravne Gangbygning. Kammeret er 28'6" l. 6'-6'9" br. 4-4 1/2' højt. Gangen er 21'6" l. forsynet med to Karmafsatser. Den vender i S.Ø., kun den inderste 10' l. Del er udgravet, Fylden ligger højt i den ydre Del, saa at kun Sidestenenes Top rager frem. - Nogle Lerkarskaar forefandtes endnu i Kammeret i den fra Mellemrummet mellem Sidestenene udfaldne Jord. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
1880
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 2 1/2x12 m. med Jættestue 9x2 m. 1,40 til Loftet af 19 Bæresten, 6 Dæksten. Gang 6,75 m. af 21 Bæresten, 4 Dæksten. Udgravet 1853. Kratbevokset i Ager.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1974
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1979
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med jættestue. Gang mod Ø, delvis lukket af nedskredet jord. Heri smukt, stort jættestuekammer. Gangen bør oprenses, og siderne over gangen stabiliseres og ryddes. Evt. M.S. ikke fundet, men kan let være skjult i højens krat. ** Seværdighedsforklaring ** Stort, velbygget kammer. Fin udsigt mod Høje Møn o.a. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFredningssten i Ø ved gang.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links