Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36055
Sted- og lokalitetsnummer
190402-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,7 x 25 (i N-S) - 19 m (i Ø-V), fylddyngerne indbefattet. Stærkt forstyrret ved omfattende gravninger. Ø for midten en ca. 5 m bred grav- ning gennem højen i N-S, på det højeste sted (d.v.s. nærmest højtop) til 1,7 m over højbund. Stor, 25 m lang fylddynge i N-S lagt hen over hø- jens østlige del samt fra top til fod i N. Ca. 6 m vid indgravning i siden mod NV til under højbund med fylddynge på højens V-fod. Beplan- tet med fyr, i plantage.

Undersøgelseshistorie

1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFuldstændig ödelagt Höj, c. 15 m. i Tværm., 2 m. h. Gennemgravet i N-S fra Fod til Fod ved et 6 m. br. Skaar, heri mod Ø anlagt Kartoffelkuler, hvori Urneskaar. Sydsiden dækket af den udkastede Fyld, liggende i uregelmæssige Dynger (tilgroede). Midtskaaret ligeledes tilgroet, nu 1.4 m.d. Vestsiden stærkt afgravet. Græs- og lynggroet i Ager.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2,70 x 25 (i n-s) - 19 m (i ø-v), fylddyngerne indbefattet. Stærkt forstyrret ved omfattende gravninger. Øst for midten en ca. 5 m bred gravning gennem højen i n-s, på det højeste sted (dvs. nærmest højtop) til 1,70 m over højbund. Stor, 25 m lang fylddynge i n-s lagt hen over højens østlige del samt fra top til fod i nord. Ca. 6 m vid indgravning i siden mod nv. til under højbund med fylddynge på højens v-fod. Beplantet med fyr, i plantage.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links