Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
252939
Sted- og lokalitetsnummer
010408-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Til matr. nr: 1a afd. 12 Høj. 7 x 0,5 m. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid3 smaa, lave, usikre Høje [sb 9A-9C], umiddelbart ved siden af hinanden, Diam. 6 m, H. 1/4-1/3 m, bevokset med Krat og Gran.
1951
Privat udgravning - Museum NordsjællandRichard Brøchner Larsen fik på en cykeltur gennem Hornbæk Plantage lyst til at se nærmere på de mange gravhøje. I en lille udgravet høj kunne han i skrænten se omrids af en urne. Den var ca. 1/3 fyldt med rensede brændte knoglerester. Der var i alt 3 urner. Overkanten af urne nr. 3 lå i urne 2. Urne 3 var så ødelagt af tidligere gravning, at den ikke kunne samles. Der var ikke noget gravgods, men i urne 1 og 3 kan det være fjernet tidligere. Ved urne 1 var der sat flade sten på højkant om den del af lerkarret, der sad inde i højen. Da finderen havde fjernet lerkarrene, stoppede han hullerne til igen, så udgravningen ikke kunne ses. Finderen har selv samlet de to bedst bevarede urner og rekonstrueret de manglende dele med udfyldning. Urnerne kan dateres til yngre bronzealder.
1982
Planlagt dyrkning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj. 7 x 0,5 m. Træer i skov.
1982
Museal rekognoscering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Genstand givet til museum - Helsingør Kommunes MuseerEfter finderens død overgav dennes bror samlingen som samlet enhed til Helsingør Kommunes Museer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links