Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130343
Sted- og lokalitetsnummer
110105-29
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 24 x 4 m. Midtgravning i Ø-V (7 m vid) med åbning mod N. Stor sænkning i siden mod V. Siden afgravet mod V og gennemskåret med 3 m vidt snit. Overfladen noget ujævn. Græs- og lynggroet i ager. Tinglysning af tidligere C-høj (tidl. reg. på matr. 9a Istrup By, Hvidbjerg) ********************************************* Høj, 4 m høj, diam. 23 x 24,5 m. Gammel stejl afgravning, særlig af vestsiden. I højens nordlige og sydlige toppartier en ca. 6 m lang og indtil 2 m dyb gennemgravning med udføring gennem den sydlige højfod.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn mægtig Høi med en stor Centraludgravning. Høien er 66' Tværmaal, 12' høi. Blandt de store Stene, som udgravedes af den, var en Poler- eller Slibesten [skitse i sognebeskrivelsen]. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Høj, 24 m. i Tværm., 4 m. h. En Midtudgravning, 7 m. l. i Ø-V., 2 m. d., delvis tilgroet, indført gennem den kløvede Sydside, har borttaget Toppen. Sydsiden bortgravet og delvis overpløjet, Fod rundtom afpløjet. Græs- og lynggroet i Ager. E. 1877: Mægtig Høj med stor Centraludgravning. 21 x 3.8 m. Mellem de udgravede store Stene en Slibesten. Tegning hos E. 1877. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 24 x 4 m. Midtgravning i Ø-V (7 m vid) med Aabning mod N. Stor Sænkning i Siden mod V. Siden afgravet mod V og gennemskaaret med 3 m vidt Snit. Overfladen noget ujævn. Græs- og lynggroet i Ager. Anm. Evt. fredningsværdig paa Gr. af Dimensioner.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskrivelse. Den omtalte store sænkning er dog ikke i vest, men i syd. Fra øst tager højen sig ganske pænt ud. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog lidt tvivl om rigtig identifikation. Delvis træbevokset på højdedrag i kanten af hedeareal.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links