Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
293080
Sted- og lokalitetsnummer
020310-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj. 26 m i diameter, 3,5 m høj.

Undersøgelseshistorie

1863
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1863
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI 1863 har Frederik den VII tæt ved Skodsborg undersøgt 2 Høie [sb.19-20]. Den anden Høi [sb.20] som laa tæt derved, indeholdt 4 Urner med brændte Ben og mindre Sager af Bronze som Knive, Pincetter m.m. Museets 26373-77. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1928
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Kjær nr.44] Anselig Høj, 3,5 M.h., med ujævn Overflade og Smaahuller, lidt beskadiget af Jærnbanen, ikke udgravet.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 26 x 3 1/2 m., ujævn Overflade.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRestaureret. Som beskrevet, hus i øst mod jernbane. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 26,0 m. I skov.
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Planlagt dyrkning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links