OS, set fra SSV
.
OS, set fra V
.
OS, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
52342
Sted- og lokalitetsnummer
060305-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 6/5 1895, gdr. Jørgen Sode. Diplom Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Høj, 1,75 x 13 m. Afgravet mod NV og NØ med eftergroet si- de. Græsklædt med 12 træer i ager.

Undersøgelseshistorie

1869
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1869
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUrne fra udkant af gravhøj indsendt.
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn omtrent ubeskadiget lille Stenhøi sammesteds [som sb.5-8]. I dens Nordkant har Eieren for en Del Aar siden [før 1876] fundet en benfyldt Urne med en deri liggende lille Ring af Bronce. (Indleveret til Amtmand Vedel). Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,75 x 13 m. Afgravet mod NV og NØ med eftergroet Side. Græsklædt med 12 Træer i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i ager. Adskillige sten synlige på højoverfladen. Højen afpløjet til alle sider. Større afpløjning af N-siden. Højen kvadratisk NNV_SSØ. Kun let afpløjning af S-del. Bevokset med 3 gamle ege på Ø-del. Flere kirsebærtræer, enkelte tjørn, rør og hyld. På V-siden tæt hybenkrat. Brombærkrat på højens Ø-del. Gammelt kvas henligger på højens NØ-del. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links