Oversigt set fra sydvest
.
Oversigt set fra vest
.
Oversigt set fra nordøst
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
130423
Sted- og lokalitetsnummer
110303-86
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/4 1936, gdr. Christian Hornstrup. Diplom Høj, 4,40 x 20 m. I top 1,50 m dyb nedgravning. Flade gravninger på siderne mod vest og øst. Græsklædt. Langhøj, sammenvokset i nord med ovennævnte høj, 30 m lang i ØNØ-VSV, 12 m br, 1,80 m høj. Henimod midten en gravning 2 x 1 m bred, 1 m dyb. Østre ende afgravet af vej og dige. Græsklædt. Høj tæt syd for forannævnte langhøj, 2,20 x 16-17 m. Nedgravning i top, 3 x 0,5 m. Fod lidt beskadiget i syd og øst. Græsklædt. 2008: sb.86A=frnr.130423 nordlihe rundhøj sb.86B=frnr.1304130 langhøj sb.86C=frnr.1304131 sydlige rundhøj.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj - Langhøj - Høj. Som tidligere beskrivelse, men delvis skjulte af krat og ældre granplantning. Nederst på den S-ligste rundhøjs sider nogen ujævnheder, mod SØ med en gl. indgravning med en 40 cm. høj kant. Kun højden kontrolleret p.g.a. bevoksningen. Der bør ryddes op i bevoksningen. Film: /31: Fra NV, /33: Fra SV. ** Seværdighedsforklaring ** Særpræget og ret velbevaret højgruppe. Smuk udsigt mod V. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links