609 oversigt. Set fra SSØ.
.
608 oversigt. Set fra Ø.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
46249
Sted- og lokalitetsnummer
070304-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4624-1 til 4624-15 Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben.Levetzau Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg Høj, 1 x 16 m. Østre tredjedel afskået af vej. Flad fordyb- ning, 3 m bred, ved SV-foden. 2-3 m Ø for højen en rejst bautasten.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(12).Skovveien gaaer igjennem en lav, lille Jordhøi. Bevoksning: 1977: Løvtræer
1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lille Gravhøi uden Stenkreds beliggende ved Hovedvejen, som fra Skovfogedhuset i sydsydøstlig Retning fører gennem Skoven, ca. 365 m S for Stenkredsene 12-13 [sb.4-5] og altsaa 15 m S. for sidstnævnte Høi. Høien er 16 m i Tværmaal og 1 m høi. Vejen afskærer Høiens østlige Trediedel til Bunden. Centralgraven sandsynligvis uforstyrret. Ved den nordvestlige Fod en ganske lav Fordybning ca. 3 m i Tværmaal. Ca. 2-3 m Ø for Høifoden, og Ø for Vejen, en væltet smuk Bautasten, som oftest [?] liggende med Østenden lidt høiere end med Vestenden. Den maaler ov. Jorden ca. 1,20 m x 0,80 m x 0,20 m. Bautastenen burde rejses hvis Høien fredes. Bevoksning: 1977: Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 x 16 m. Østre Trediedel afskaaret af Vej. Flad Fordybning, 3 m bred, ved SV-Foden. 2-3 m Ø. f. Højen en rejst Bautasten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Beskrivelse: øst for højen (2-3 m) står en ca. 1 m høj bautasten. Bautastenen står på den anden side af skovvej. Beskadigelser: Østlige del af højen er snittet af skovvej. Ujævnheder i højprofilen i SV-side. Beliggenhed: Indgår i højgruppe (fredningsnr. 46240007-12, sb.nr. 25, 7, 6, 8, 9 og 10). Adgang: skovvej fører igennem højgruppen. 18.3.87: Vejen er af ældre dato og kan ikke påtales. Ved genbesigtigelsen var en grusbunke (vejmateriale?) oplagt på højsiden i Ø af nr. 9, således at M.S.-stenen delvist var dækket. Dette er påtalt mundtligt overfor skovfoged Nielsen, som lovede af fjerne den. M.B. ** Seværdighedsforklaring ** Højgruppen ligger i ideel bevoksning og er med store + småhøje karakteristisk for Loll.-F. Bevoksning: 1977: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links