628 oversigt. Set fra VNV.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
462410
Sted- og lokalitetsnummer
070304-8
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4624-1 til 4624-15 Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben-Levetzau Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg. Høj, 0,5 x 16 m. Mindre fordybning i top, hvor der ligger 3 støre sten. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(8).En Krands af Stene og steensat Grav, hvis Stenes øverste Top rager op. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lignende lav Rundhøi uden Stenkreds ca. 25 m SV for 18 [sb.7], ca. 16 m i Tværmaal og 0,50 m høi. Paa dens Top ligger 3 Sten 0.45 m store, og et 1 m stort, ganske lavt Hul ses ved Siden af dem. Flere lignende Huller ses i Skovbunden der omkring, det er maaske Spor af opgravede Stød. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,5 x 16 m. Mindre Fordybning i Top, hvor der ligger 3 større Sten. Træer i Skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav høj med noget ujævn overflade (forgravet i ældre tid?). Den i fredningsteksten nævntet, centrale fordybning ses stadig, med 2 synlige sten, flere kan mærkes tæt under overfladen. Mål: 0,4x9x9 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM-sten i højside i SØ.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links