Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
110813
Sted- og lokalitetsnummer
110704-7
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 4/9 1880. Gdr. Melchior Madsen Afmærkn.: MS. 1899, ved Skjoldborg "Klovenhøj", 2,7 x 21 m. Vestlige halvdel stærkt afgravet. Hul i top fra SV. Fure over toppen. 30 svære randsten syn- lige. I højen jættestue. 10 bæresten, 2 overliggere i kam- ret, gangen tildels blottet. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1880
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1998
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFor at understøtte en dæksten blev der tilføjet en svagt kileformet sten mellem dæksten og bæresten. Den manglende pakning mellem bære- og dæksten blev repareret med forhåndenværende sten og kalkmørtel. Flere stykker af formodede dæksten blev flyttet ud af gangen. Et stykke blev gravet ned ud for et offerlag ved randstenene. Der blev gravet et prøvehul for at dokumentere, om der var bevarede gulvlag. Gulvet i kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld. Den opgravede højfyld blev brugt til at udfylde diverse huller i højen. Se beretning.
2009
Museal restaurering - KulturstyrelsenJættestuekammeret var gennemgravet af grævlinger. Grævlingehullerne under bærestenene blev opfyldt med sten. Gulvet i hele jættestuen blev dækket af tykke sandstensfliser. Huller i selve højen blev også opfyldt. Se beretning.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumKlovenhøj. Græsklædt jættestur i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links