5257 oversigt
.
5261 trækors på høj.
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
36224
Sted- og lokalitetsnummer
040313-17
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Kors, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hellig Anders høj med krucifix Højen, som er 5 1/2 - 6 alen høj og 60-65 fod i tværmål, ligger frit på høj bakkeflade og er særdeles velbevaret; kun ved foden er hist og her et tyndt jordlag afskrællet, hvorved større sten er kommet til syne. På den flade top, hvorfra siden uden indsnit eller huller, runder sig ned til foden, er i et hul i en rund sten, som hviler på andre sten, anbragt et egetræsbillede af Christus på korset. Gavebrev af 2/11 1875 Særlige betingelser: fri gave til staten, dog under den betingelse, at højen henligger urørt og ikke underkastes nogen udgravning. Mindes- mærket må ingensinde beskadiges ved gravning, pløjning, bort- tagelse af jord og sten eller på nogen anden måde. Ejeren forbeholder sig ret til afbenyttelse af græsset på det af- ståede areal. Besøgende har adgang til højen ad den vej, som ejeren af lodden anviser.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Jordhøj, "Korshøj" el. "Hvilehøj" el. "Hellig Anders Høj", fredet ved Deklaration thinglæst 2 November 1875. (Se Deklarationen). MS. Bevoksning: 1984: Græs
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Korshøj" eller "Hellig Anders Høj", 3,75 x 20 m. Paa Toppen Hellig Anders Kors. Græsklædt i Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHellig Anders høj. Gravhøjen måler ca. 5 x 22 m, og er lidt uregelmæssigt rundet og hvælvet, og der anes ældre nu tilgroede stier op ad højside mod N. På toppen, hvor der er en nedhuletflade ca. 5 m i diam til ca. 0,3 m dybde, er en møllesten, der hviler på kampesten, heri står et trækrusefix. Møllestenen er uden riller med to hulninger og initialer PO, diam. 1,4 ca. 0,15 m høj. Korset rager ca. 2,1 m op over møllestenen og vender mod V. Højen er med (slået) græs og 1 mindre løvtræ mod SV. Der anes randsten ? hist og her. Omtrent 50 m mod NØ 2 cementrør til sivebrønd ? og 70 m mod N en mergelgrav med en del affald, og mødding ved staldlænge nærmest gården. De omtalte cementrør burde flyttes/skjules af lav beplantning ! Findes ca. 2 m fra offentlig sti, og 150 m fra vej. Samme beliggenhed som 3622-1. ** Seværdighedsforklaring ** Høj med kors, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Museal restaurering - KulturstyrelsenIstandsættelsesarbejde: Stålskruerne på vestre korsarm fjernes, og den løse del fastlimes og sikres med 2 vandrette egedyvler på ca. 25 cm’s længde. Korsets øvers¬te højre hjørne fastlimes. Dækbrædderne afkortes øverst med ca. 4 cm. til friskt egetræ. Genmonteres med rustfrie skruer der forsænkes og udproppes med egetræspropper. Det vandrette øverste dækbræt udskiftes med nyt egebræt der monteres ca. 4 cm fra sidebræddernes øvre ende for bedre montering af det vandrette dækbræt. Korset efterspændes i beslaget ved møllestenen, så korset sidder fast. Al træværk renses let med børste og overfladebehandles med træbeskyttelsesmiddel Boracol og slutbehandles med lindolie.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links