Mindesten på top, set fra SØ
.
Mindesten på top, set fra VSV
.
OS, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
52365
Sted- og lokalitetsnummer
060406-150
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Kurehøj", top forstyrret og beplantet nordvestfod beska- diget ved indgravning i bakkens kant. På toppen sten med årstallet 1828. NMI: På toppen står en MS-lignende sten med årstallet 1828, rejst af privat?

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kurehøi", Toppen er forstyrret og beplantet. Ved at grave i Landeveisgrøften skal der være fundet Potter ved Høiens Fod. [Jvf.sb.169]. Bevoksning: 1986: Løvtræer
1870
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kurehøj". Paa Toppen staar en MS-lignende Sten med Aarstallet 1828, rejst af privat? - Top forstyrret og beplantet. NV-fod besk. v. Indgr. i Bakkens Kant.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Kurehøj". NV-fod stærkt deformeret ved ældre indgravning. Foran de fra denne udkastede jordbunker sker afpløjning af det skrånende terræn, således at niveauet her synes sænket ihvertfald ca. 1 m i ny tid. På grund af det skrånende terræn varierer højden fra ca. 1,6 til ca. 4 m. I "hakket" foran den gamle indgravning i NV-siden ses betydelige mængder affald: trådnet, tegl, marksten, flasker, plastic, traktordæk-rester, pigtråd, jernbaneskinne m.m. Intet af dette synes dog henlagt inden for de sidste 5 år, men bør desuagtet fjernes. Højens topflade har form af et stort, fladt krater, på hvis NØ-rand ses en lille, firkantet sten af Nexø-sandsten. På stenens ene bred -og smalside læses initialerne P.L.S., årstallet 1828, og den uforglemmelige inskription :"det er et plantasie sted" ! Stenen er iøvrigt frostsprængt på bagsiden. Bevokset med kirsebær, rose, lærk hyld, birk og tjørn, samt et meget smukt gammelt æbletræ (vildabild ?). Bundvegetationen bortskygget på dele af SV .og V-siden. Bør plejes (men under hensynstagen til de to meget monumentale, gamle træer: ovennævnte æbletræ samt en gammel eg på toppen.) Talte med gårdejeren, der er HELT indforstået med at højen plejes. Han havde selv tænkt sig at tildække de gamle affaldsdynger med "nogle læs jord", når han i nær fremtid skal til at grave ud til en ny længe. Jeg gjorde ham bekendt med, at dette var et priseligt initiativ, så burde han ikke foretage sig noget sådant uden at have optaget kontakt med amtets fredningsafdeling. ** Seværdighedsforklaring ** Vil i restaureret stand blive seværdig for sin betydelige rolle i landskabsbilledet, og for den kulturhistorisk morsomme sten på toppen. Bevoksning: 1986: Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links