Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171368
Sted- og lokalitetsnummer
140705-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,4 x 23 m. Mod S stor indgravning 6 m bred og til midten af højen, i denne indgravning ligger store sten vel rester af kammer. Over nordre side og vestsiden af højen går en rampe. På højen kastet en del marksten. Nogle randsten ses mod Ø. Græsgroet i mark.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 55 F. i Tværmaal, 11 F. høi, med enkelte store Sten i Randen. Mod Øst er foretaget en mindre Afgravning og i den sydlige Side er der indrettet en Hytte. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,4 x 23 m. Mod syd stor indgravning 6 m bred og til midten af højen, i denne indgravning ligger store sten, vel resten af et kammer. Over nordre side og vestsiden af højen går en rampe. På højen kastet en del marksten. Nogle randsten ses mod øst. Græsgroet i mark. Tingl 7/5 49[[Fredet]] Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I S stor, gammel indgravning, i hvis Ø- og N-side enkelte større, fastsiddende sten, dog næppe af kammer. Ø-siden afpløjet i ældre tid. I NØ en større indgravning. I N og NV ses nyere overfladiske beskadigelser, ret ujævne, antagelig forårsaget af maskingrab, der har fjernet marksten fra højsiden og derved beskadiget denne. Overalt langs, og på, højfoden hele vejen rundt ses meget store mængder af marksten, både helt nyanbragte og af ældre dato. Dog synes højfylden også i betydelig grad at bestå af sten, hvorfor en del af "mark"-stenene kan stamme fra de ældre indgravninger i højen. Ligger fint synlig fra Mariager-Randersvejen i V. Bør derfor plejes. Påtale vedr. sten på højen bør ordnes i forbindelse med plejeaftale. Stenene kan evt. benyttes til opfyldning af indgravningen i NØ. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links