7381 oversigt. Set fra SV.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43227
Sted- og lokalitetsnummer
070412-6
Anlæg
Rundhøj, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandgrav i trækiste, Vikingetid (dateret 750 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 x 12 m. Graner i skov.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Skoven Ludvigshave ligger 5 smaa [sb.2-6], runde Jordhøie. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer
1899
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, hvori fandtes rester af trækiste med jernbeslag og søm. I kisten fandtes kun brændte ben.
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1 x 12 m. Graner i Skov.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIkke identificeret ved besigtigelse i 1980.
1971
Museal rekognoscering - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningAfd. 360 b. Høj, 0,75 x 10 m.
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. I NØ en rævegrav. Afsætning: Kompas, målebånd. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Vikingetid

Vikingetiden er en speciel skandinavisk betegnelse for den yngste del af jernalderen. Perioden er navnlig kendt pga. de skandinaver, der drog på plyndrings- og erobringstogter forskellige steder både inden og uden for det europæiske område. I slutningen af vikingetiden skete der en konsolidering af magten, hvilket bl.a. gav sig udslag i opbygningen af store fyrsteanlæg som Jelling og Gl. Lejre, anlæggelsen af flere forsvarsanlæg og dannelsen af en egentlig, samlende kongemagt i det danske område. Blandt de typiske synlige fortidsminder er rundhøje, skibssætninger, forsvarsanlæg, såsom de karakteristiske ringborge, samt runesten med tidens typiske runeindskrifter. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links