0297 Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40261
Sted- og lokalitetsnummer
050405-1
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Jættestue græsklædt i ager. Ingen dæksten. Gang i øst med alle gangsten. 1 dæksten over inderste gangdel, 1 dæksten ved gangens munding afvæltet. Rester af tre sprængte dæksten.

Undersøgelseshistorie

1905
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGangbygning omtrent 5 a 6 Meter lang fra Nord til Syd. Af vestre Sidevæg sees Toppen af flere Stene. Fire Dæksten er endnu over, flere andre (3?) ligger tildels sprængte udenfor Graven mod Øst. Høien hvori Gangbygningen har ligget i Midten har været rund - men er nu uregelmæssig afskaaren med sprængte Sten hist og her. Den egner sig næppe til Fredlysning, men udmærket til en eventuel Undersøgelse, da Graven næppe er rørt. Lodden tilhøre Kammerherre, Hofjægermester Collet til Lundbygaard. Er for tiden forpagtet af Mølleren i Lundby.
1905
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1906
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1906
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestuen udgravet, Dæksten fjernede, tildels sprængte, Kammer og Gang bevaret. Fundet vistnok paa Lundbygaard.
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue, græsklædt i Ager. Ingen Dæksten. Gang i Øst med alle Gangsten. Dæksten over inderste Gangdel, 1 Dæksten ved Gangens Munding afvæltet. Rester af 3 sprængte Dæksten.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSag om kreaturskade. [Jvf. 758/47].
1954
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links