Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
131270
Sted- og lokalitetsnummer
120515-191
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Udgravet høj, hvoraf kun en ringvold står tilbage, ca. 1,5 m høj og ca. 14 m i tværmål. I midten af den store udgravning en stengrav fra ældre romersk jernalder. Den ligger i øst- vest, er indvendigt ca. 2 x 1,5 m. Bæresten: mod nord 3, mod vest 2, mod syd 3, mod øst 1 (hældende). Ingen dæksten.

Undersøgelseshistorie

1960
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumStenkiste med høj. Beliggende i uplejet løvskovsområde. Begyndende tilgroning i krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links