Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171056
Sted- og lokalitetsnummer
130905-18
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Lynghøj", ca. 2 x 15 m. Lynggroet, i agerskel. Tilgroet hul i top. NM I: Tilgr. hul i top ca. 2 x 14 m. Tollestrup, matr.nr. 11a: Høj i skel til matr.nr. 16a af Hvilsom.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Genstand givet til museum - NationalmuseetAfskrift fra NM’s Accessionsprotokol 1898 (vedr. NM B6775-78): ”Højfund fra Hvilsom i Viborg Amt. Skænket af Justitsraad, Apotheker Hansen, Hobro. (Skriv. 4/6 og 13/7 98). Beretning om Besigtigelse af Findestedet ved Museumsinspektør Dr. Chr. Blinkenberg (15/6 98). Journ. 311/98. 6775 Lerkar (S.M. II 259). Med to aflange Knopper. 27 Cm h. 16,5 Cm vid over Randen. 6776 Benstykke (S.M. II 233). Ved den ene Ende tvært afskaaret, eller som Afbildningen. De mæanderformede Ornamenter med afrundede Bøjninger. Under den runde Øsken kun 1 gennemboring, der omgives af grøn Ir (se herom nedenfor). 18,5 Cm l. 3,2 Cm br. 6777 Syl af Bronze (S.M. II 19) 5 Cm l. 6778 3 korsformede Benstykker (S.M. II 230), samt brudstykker af 3 andre. 6775-78 ere fundne i Højen ”Lynghøj” i Hvilsom By og Sogn … Sognebeskrivelsen af Hvilsom Sogn Nr. 18. Fundet fremdroges 1896. Urnen 6775, hvori de andre Sager laa, stod i Højens sydøstlige Side paa en flad Sten, dækket med en anden flad Sten og omsat af mindre Stene. Urnen var delvis fyldt med brændte Ben, ovenpaa disse laa Benknapperne … 6778, - Benstykket 6776 var, da Urnen fremdroges, efter Finderens Udsagn, nedstukken mellem de brændte Ben, saa at kun Øskenen ragede op deraf. Sylen 6777 var stukket ind i det lille Hul nedenfor den store Øsken. Herfra hidrører da den grønne farve omkring Hullet.”.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links