Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211770
Sted- og lokalitetsnummer
140115-152
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Lyshøj", i følge gammel beskrivelse 8,35 x 64 m; heraf er dog vist en del en naturlig banke, så selve højen kun er 30 m i diameter, 6 m høj; flad top med ubetydelige, eftergroede huller (udgravet 1877, fund i Nationalmuseet), til- groede huller sydvest for top og i nordsiden. Tidligere har man set 4 koncen- triske stenkredse, nu skelnes kun 2, en på 18 m's diameter bestående af 83 små sten i den kratfrie del af omkredsen, og en på 15 m's diameter af 52 stør- re sten i den kratfrie del; mange flere sten ses i overfladen; krat- og græs- groet, i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSb. 14.01.15-152. Høj. "Lyshøj". Sivested. Undersøgt 1877 af Sophus Müller og E. Schiödte. Hertil: 2 tegninger, 1 plan (A3-format). Besigtigelsesrapport [ikke udgravningsberetning] samt dokumentation (tegninger) af 1877 fra S. Müller og E. Schiödte modtaget på N01. Der omtales ingen fund af oldsager i rapporten. [[2176 kan muligvis henføre til et af NM's jour. nr. istedet for at være et inv. nr.?]]
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2010
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBevokset med store bøgetræer. Sparsomt græsdække på højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links