1883 kammer. Set fra SØ.
.
1882 kammer. Set fra Ø.
.
1880 kammerets endesten i V med kløvemærker. Set fra V.
.
1885 oversigt. Set fra NNV.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43276
Sted- og lokalitetsnummer
070214-41
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, m. rester af jættestue. Højen 1,50 x 20 m. Bevokset med træer, på NØ-siden haveanlæg. Af kamret, der har været ca. 1,50 m bredt, er bevaret 1 endesten mod vest 1,60 m bred og 1,20 m høj. Mod nord står 2 noget afkløvede bæresten, mod syd står 3 delvis sprængte bæresten måske ude af opr. stilling. Mange store tidels sprængte sten ligger rundt om- kring på den ujævne flade høj.

Undersøgelseshistorie

1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj m. rester af jættestue. Højen 1,50 x 20 m. Bevokset med træer på nø-siden, haveanlæg. Af kamret, der har været ca. 1,50 m bredt, er bevaret 1 endesten mod vest 1,60 m bred og 1,20 m høj. Mod nord står 2 noget afkløvede bæresten, mod syd står 3 delvis sprængte bæresten måske ude af opr. stilling. Mange store tildels sprængte sten ligger rundt omkring på den ujævne flade høj.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med rester af jættestue, største højde 1,5 m i syd, i nord knap 1 m. Af kammeret er kun den vestre del bevaret, med 1 endesten, langside i S af 2 bæresten og i N af 2. Bag endestenen ligger en bunke halvmeter store sten. Kammeret ligger i en nedgravning i højens midte. På højen ligger masser af sten i varierende størrelse. Tæt bevokset af løvtræer. Midt i kammeret står et træ. Højen ligger i have. I Ø er lavet en tilføjelse til højen, hvori er bygget en betonkælder. Ejer oplyser, at dette er gjort for 40-50 år siden, men at man omhyggeligt har undgået at røre ved selve højen. Ejer oplyser også, at en tidligere nabos børn plejede at grave i højen. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links