Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
200838
Sted- og lokalitetsnummer
130101-77
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 1500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 2800 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nygårde og Søgårde Høj, 28 x 3,4 m, østlige halvdel mangler. Ny afgravning af N- og V-siden. Tidl. C-høj. Sløjfet, nu dyrket mark (MBE, 19.01. 2001)

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal udgravning - Viborg MuseumEfter anmodning fra Nationalmuseet udgravede VSM resterne af gravhøjen. Den østlige del var for længst bortgravet, mens store dele af vestdelen var bevaret. Den har haft en diameter på ca. 16-18m og en højde på knap 3m. Udgravningen viste, at der oprindeligt var anlagt en ca. 0,7m høj og mulig 12m bred høj over en grav fra enkeltgravskulturen. Denne grav var placeret på den oprindelige overflade og rummede en flintøkse og en flækkekniv. Midt på denne høj er senere placeret en formodet egekistegrav fra æ. bronzealder per. II. I graven fandtes en pålstav og dele af en bronzedolk. Graven er blevet dækket af en mere kublet høj, hvis præcise udstrækning er usikker, da højen kan være udvidet ved en senere lejlighed. I toppen af højen fandtes yderligere en 3,2m lang og 0,75m bred formodet grav fyldt med "kalkstensflint". Der blev ikke gjort fund i den bevarede del af denne mulige grav, der ikke kan dateres nærmere. Det kan nævnes, at der ikke fandtes spor efter randsten.
2001
Aflysning - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumRegistrering af genstande til Museernes Samlinger og af fund/lokaliteter til Fund og Fortidsminder.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links