Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
1603132
Sted- og lokalitetsnummer
110613-226
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 2450 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højen har været forvekslet med sb. 59 i Vestervig sogn og har derfor fejlagtigt fået overført fredningsoplysninger fra denne høj (1502:77). Rettet i "Fredede Fortidsminder" 8.10. 1996/BPA. I Nationalmuseets registre er højen tidligst registreret på kortblad Z 22 som sb. 59, Refs by, Hurup sogn med teksten: En ganske bortgravet høj. Ingen oplysninger. (Tidl. fejlagtige oplysninger: Tingl.: 9/7 og 19/11 1903. Propr. Thøger Kjærgaard Afmærkn.: MS. 1912, løjtnant L. Lassen "N. Brovnhøj", 1,5 x 12 m; fladt afgravet i N.)

Undersøgelseshistorie

1903
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links