1233 oversigt set fra SØ
.
1231 oversigt set fra V
.
Oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191038
Sted- og lokalitetsnummer
130812-129
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 1932 (Naturfredningsnævnet). MS (1934, J. Raklev). Høj, 2,5-3 x 14 m. Lille, polyg., jorddækket kammer af 6 bæresten og 2 overliggere. Udgang mod S.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Højde 7-8'. Temmelig ødelagt. Gjennemgravet.
1932
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtidh. 2 ½ - 3 m. D. 14 M. Lille polyg. jorddækket Kammer af 6 Bæresten og 2 Overliggere. Udgang mod Syd. FM 1932 MSH. 2 ½ - 3 m. D. 14 m. Kammer med 6 Bæresten og 2 Overliggere.
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1996
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStordyssen blev ryddet for krat og træer. En bæresten hældede ind i dyssekammeret. Denne blev understøttet med en stor stenblok. Dyssekammerets gulv blev oprenset for nedfalden højfyld og udjævnet med et lag jord. Den nedfaldne fyld blev brugt til at udjævne højen. Dyssen var forstyrret af grævlinger. Grævlingehullerne blev opfyldt med flade marksten. Dyssens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links