Oversigtsbillede - højen set fra SV
.
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
290843
Sted- og lokalitetsnummer
170805-203
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Kogegrube, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 31/7 1903, gdr. Christen Pedersen, Sveistrup, Vegmosegård. Diplom. Høj, 2 x 13 - 18 m. Ubetydelige sænkninger i top og sider. Nordre fod af- pløjet. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2.0 M. (6 ½') høj, 13.0 M. (42') i Tværmaal i N.-S., 18.0 M. (58') i Tværmaal i Ø.-V. I Toppen en savg, lille Fordybning. Mod Ø. Og V. ubetydelige Brud. Foden mod N. afpløjet, mod V. og SV. Stærkt afgravet. Bruddene tilgroede. Lynggroet i Hedeplet tæt N. for Landevejen Herning-Vejle. Fredlyst 1903.
1903
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 13-18 m. Ubetydelige sænkninger i top & sider. Nordre fod afpløjet. Græsklædt i ager. FM 31/7 1903
1958
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2002
Planlagt byggeri/anlæg - VejleMuseerneKoordinering af arkæologi i forbindelse med anlæg af diagonalvejen Riis - Ørholm. I forbindelse hermed udvalgtes flere lokaliteter til arkæologisk forundersøgelse. Denne lokalitet er en af disse. Der er tale om et mindre område umiddelbart sydøst for gravhøjen ud mod Vejlevej.
2002
Museal forundersøgelse - VejleMuseerneVed forundersøgelsen blev fire søgegrøfter udlagt. Herved fremkom anlæg i form af to kogestensgruber samt en affaldsgrube indeholdende skår dateret til jernalder. Gruben var stærkt forstyrret af en recent nedgravning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links