Oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
210993
Sted- og lokalitetsnummer
130804-84
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 15/7 1902 (Gdr. Anders Jensen). Diplom. MS (1902, Kapt. Søegaard). "Rishøj", 3 x 23 m.

Undersøgelseshistorie

1878
Genstand givet til museum - Viborg MuseumI 1878 modtager Oldsagssamlingen i Viborg et kort bronzesværd (1685) og dele af et lignende, større sværd (1686). Bronzerne angives at være funden "... af Sgfr. Niels Jensens Søn paa Faderens Mark S. for Agerskov, Finderup sogn i en Høi."
1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1902
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumNyregistrering af fund og lokaliteter til DKC samt til Museernes Samlinger. Det må bemærkes, at selv om de to sværd er forskellige i størrelse, så er hæftepladerne så ens, at de tilhører samme type og kan være samtidige. Det tyder på, at der er tale om sværd fra en enkelt grav eller fra to grave, der ligger hinanden nær i tid. Bruuns oplysninger kan tolkes på to måder: Enten er sværdene fundet under stendyngen og kan dermed stamme fra en primærgrav eller de kan være fundet ved siden af stendyngen og er dermed i så fald fra en eller to sekundære grave. I hvert fald kan Bruuns oplysninger om potteskår og aske (trækul?)under dyngen ikke tolkes som om der er tale om en brandgrav.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links