Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.
Oversigtsfoto set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
22132
Sted- og lokalitetsnummer
150506-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/8 1917. Gdr. Anton Rasmussen. Diplom i glas og ramme. Afmærkn.: MS 1918, J. Skjoldborg. "Ryssershøj", 3,25 x 15-18 m. Mod VNV smalt brud mod midten.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Rysserhøj". Længderetning Ø-V. Svag afsætning skrånende fra top og ned mod NNØ. Form. gammel sti el. lign. Der er tidligere pløjet ret nær kanterne, hvorfor disse står stejlt. Kanterne dog nu i græs og dyrkningskanten flyttet ca. 0,5 m. ud for fod. El-hegn opsat ud mod græsgange, skal strammes. En del mindre buske og småtræer står på den nederste del af højfod og skæmmer seværdigheden. Fældning dog påbegyndt. Der foreligger en del affald og enkelte større sten på højen, ligesom der er gravet et affaldshul (helt frisk) umiddelbart ved højfoden (måler ca. 0,5 x 1,0 m.) med tilhørende opsmid. Fodermester-husets have støder direkte op til den fredede zone (3 m. uden for foden). Et hegn i forlængelse af det der afgrænser prydhave fra højområde i retning N ud til dyrkningszonen vil være påkrævet. Aftalt klaring og oprydning 15.9.1983. Påbegyndt rydning af træer færdiggøres. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden sti og uden affaldshul. FM-sten mod SØ. Bevokset med 4 store løvtræer (eg og bøg) samt krat nedenfor højen.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj. Fundet som beskrevet. FM-sten mod syd. Bevokset med 3 store bøger, en stor eg samt krat.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links