Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191251
Sted- og lokalitetsnummer
131207-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Sohøj", 1,9-2,0 m høj og 16-17 m i tværmål, noget uregelmæssig og for- gravet fra tidligere tid, men eftergroet (bortset fra et firkantet hul i den flade, let indsænkede top (ca. 2 x 1,5 x 1,2 m) og et noget uregelmæssigt hul ved foden mod nordvest (ca. 1,5 x 1,5 x 1 m)). Bevokset med græs, hind- bærkrat og et par fyrretræer, i ager, på bakketop.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, kaldet "Sohøj". Beliggende på bakketop, der i V og N er stærkt afpløjet. Højen virker, set fra disse retninger, væsentlig højere end de angivne 2 m, men SV for højen ses en bevaret rest af den gamle terrænflade, hvorpå højen er anlagt. I toppen et gammelt krater, i hvilket der ses en dyb, nyere nedgravning - utvivlsomt den beskadigelse, der i 1962 er påbudt udbedret. Dette er altså ikke sket. 6-8 m NØ for højfod en større bunke af hovedsagelig gamle marksten, dog også tilført sten inden for det sidste års tid eller to. 10-15 m S for højen er et område tilplantet med rødgran. Træerne er nu 8-10 år gamle men uden betydning for højens fri beliggenhed. Bevoksning: 1991: Græs, Løvkrat og Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stejle sider mod vest og nord (er registreret tidligere). Mod nord løber en markvej rundt om højen. Bevokset med græs og en del løvtræer. Beliggende i skovstykke op til ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links