Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56
Fredningsnummer
191239
Sted- og lokalitetsnummer
131207-47
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 1,5 x 15 m, gennemgravet, beliggende ca. 20 m syd for sb. 35, 1912-31, "Staghøj".

Undersøgelseshistorie

1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Lav høj (1,0 - 1,5 m) med større, gammel indgravning SØ/NV, ført ud gennem højsiden i SØ. Dog synes meget væsentlige dele af højen intakt: en ringformet bræmme med et tværmål på 5 m. Ligger desuden i umiddelbar, synlig nærhed af 1912:31 og :32. Korrekt afsætning: 25 m SV for nr. :31. Tinglyses. Bevoksning: 1991: Løvtræer og Nålekrat/-træer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende ca. 20 m. syd for f.nr. 191231 (forkert afsat tidligere). Indgravningen mod SØ ses fortsat. Formen iøvrigt er vanskelig at se pga. bevoksning. Tæt bevokset med forskellige træer, krat og buskads, heriblandt flere udgåede træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links