Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191233
Sted- og lokalitetsnummer
131207-37
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1892 e.Kr. - 1893 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 x 12 m, træbevokset i kant af eng. Uregelmæssig overflade. Ejendom- melig beliggenhed.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med ret stejle, noget ujævne sider. I alt væsentligt dog velbevaret. Beliggende i have ned til lille eng. Ældre sti, noget slidt ned i højsiden, i V. Nyere afslidning i et par småpartier Ø for toppen. En bænk af naturstammer og -grene er opstillet på SØ-fod men ikke nedgravet i højen. Foden stensat i nyere tid med en enkelt stenrække. § 53: Flere redskabs-, foder- og læskure i omgivende haver og på engen. Ingen af ovennævnte "beskadigelser" har dog nogen reel betydning for højens fri beliggenhed eller visuelle fremtræden. I højens V-fod er nylig anlagt et 6 x 1 m stort blomsterbed, hvori der er plantet primula og prydroser. Hvis der er foretaget afgravning af højfoden i forbindelse hermed er det ihvertfald i beskedent og meget overfladisk omfang. Bevoksning: 1991: Løvtræer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden den moderne stensætning omkring foden. Bedet i vestfoden er desuden fjernet. Højen har meget stejle sider. Beliggende i bebygget område ned til eng. Bevokset med mange gamle løvtræer + rosenbuske + græs og bregner.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links