Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231823
Sted- og lokalitetsnummer
140211-58
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-høj 2006 med flg. tekst: ******************************** Tomt af runddysse. Højen er ca. 0,7 x 10 m. Enkelte randsten i N og Ø. På højen i SSØ ses en godt halvmeterstor sten. Af kammeret ses 3 bæresten, den ene ca. 1,3 x 0,3 og ca. 0,4 m høj; den anden står på skrå vinkelret mod den første og er ca. 0,5 x 0,6 og 0,5 m høj.

Undersøgelseshistorie

1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssetomt. Lav høj med rester af kammer. I N og Ø sten bevaret. *************************************** Genbesigtigelse 19.10.1987: Megalittomt. Høj, 0,7 x 10 m., med to bæresten til dysse. Den ene sten er ca. 1,3 m. l, 0,3 m. h og ca. 0,4 m. bred. Den anden står på skrå i 90° vinkel (mod den første) og er ca. 0,5 x 0,6 m. stor og ca. 0,5 m. høj. På højsiden i SSØ ses en godt halvmeterstor sten. Højen har enkelte randsten i N og Ø. MB Bevoksning: 1980: Løvtræer.
2006
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med løvtræer bl.a. en del ny opvækst.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links