sf SØ
.
sf NØ
.
sf NV
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201158
Sted- og lokalitetsnummer
130710-33
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,75 x 15 m. Toppen affladet. Lyngklædt.

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2003
Beskadigelse/hærværk - Viborg MuseumMuseet modtager besked om delvis bortgravning af højen.
2003
Museal besigtigelse - Viborg MuseumBesigtigelse og fotodokumentation af beskadigelserne foretaget af museet.
2003
Museal udgravning - Viborg MuseumVed undersøgelsen afrensedes og dokumenteredes fremkomne flader og profiler efterladt ved den delvise bortgravning. Højens østlige del var bortgravet. Her tolkes to mindre fyldskifter som resterne efter mulige, sekundært placerede urnegrave. En del af en moderne nedgravning fremkommet ved nationalmuseets udgravning af højens centralgrav i 1911 kunne ligeledes erkendes. På højens sydside observeredes en delvist bevaret stenpakning, som ikke undersøgtes nærmere, da den kunne tildækkes igen ved reetableringen af højen. Afrensning af profiler afslørede, at højen har været tørveopbygget, samt at den er opført i to eller tre faser.
2004
Museal restaurering - Viborg MuseumLodsejer genopfører højen efter museets anvisninger.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links