Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38082
Sted- og lokalitetsnummer
200208-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Skrydstrup, Bd. X, Bl. 315. Afmærkn.: MS 1928, H.C. Broholm. Diplom. Høj, 4 x 18 - 20 m. I toppen en gammel nedgravning. Mindre beskadigelser på nord-, syd- og vestsiden. Lyng- og græsklædt og ligger i hede nordligst i sognet, øst for vejen fra Skrydstrup til Jægerup. Ligger på en parcel, der er udskilt til husmandsbrug fra domænen Hørlyk.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj. 4 m høj. 18 m i Ø.-V., 20 m i N.-S. I Top en gammel Nedgravning 1.25 m dyb, 3.75 m i N.-S., 6.50 m i Ø.-V., den strækker sig ned ad Siden mod NØ. I denne er fundet en Bronzepincette med Reparationslodning: Haderslev Mus. Nr. 3652. Indgravning fra Foden mod SØ. Nedad Siden mod S. en Afgravning. Mod S. et Hul efter en borttaget Randsten. Foden mod V. bortskaaren af en Skelgrøft i Retning N.-S. Fredlyst 1927. Højens Beliggenhed paa Kanten af den senglaciale Terrasse er efter Statsgeolog Nordmans Udtalelse meget interessant, dens Beliggenhed paa Grænsen mod Alluviet viser, at Elkjær Bæk allerede i Oldtiden maa have skaaret sin alluviale Dal.
1927
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 18-20 m. I Toppen en gammel Nedgravning. Mindre Beskadigelser paa N-, S- og V-Siden. Lyng- og græsklædt og ligger i Hede nordligst i Sognet.
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Diverse sagsbehandling - Haderslev MuseumBronzepincet, fundet i urne.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links