Faktaboks

Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32289
Sted- og lokalitetsnummer
020508-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Bavnehøj" 4 x 25 m. Flere gravninger i toppen. Gamle tilgroede afgravninger i siderne. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStærkt beskadiget Gravhøj, som nu kaldes Sneglehøj", da der for faa Aar siden er bleven anlagt en saakaldt Sneglegang paa den. Den synes at være bleven udgravet, men har endnu en anselig Højde ca. 10 Alen. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Bavnehøj", 4 x 25 m. Flere Gravninger i Toppen. Gamle Tilgroede Afgravninger i Siderne. Græskl. i Ager. [[J.1152/57, højen indhegnet efter fr.nævnets påtale af kreaturbeskadigelser]].
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Højsiderne meget stejle som følge af gamle, nu tilgroede skred. Nedgravningerne i toppen omfattende: Et stort krater på selve toppen og SØ herfor en terrasseformet afgravning med et tilsvarende krater. Bevokset med et ungt løvtræ nær NØ-fod. Iøvrigt græsklædt. En rævegrav i N-væggen af krateret på toppen. Fritliggende i ager med igangværende grusgrave i afstand mod N,V og S. Film: UFR17051982. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig på grund af størrelsen, forstærket af placeringen højt i terrænet. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentlig vej i Ø. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links