Højen set fra S
.
Højen set fra N
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
340819
Sted- og lokalitetsnummer
190108-5
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (stenomsat), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Lunderskov-Gelballe. Høj, "Spidshøj", 3,3 - 3,5 x 22 - 24 m. Let forsænket top, mindre beskadigelser i siderne, iøvrigt velbevaret. Bevokset med fyrretræer og græs, i ager.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Højde 5,5 met. Tværmaal 27 met. Toppen noget affladet. Flere Steder i Overfladen Nedgravninger. En større Indgravning i den sydsydøstre Side, der dog næppe har naaet Højcentret. Foden er noget afgravet mod Nord.
1902
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMenneskeskelet fundet i "Spidshøj" (sb. 5) på "Spidshøjgård". Der var i den seneste tid foregået en del gravearbejde i den pågældende høj med forskelligt foremål for øje.
1902
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRundhøj, stærkt forstyrret af lodsejers forudgående graveaktivitet, 22-24 m. bred og 4,11 m. høj, anlagt på en naturlig bakke. Ved undersøgelsen udgravedes et firsidet felt øverst i højens midte, foroven 8x8 m. hvorefter feltet indsnævredes til 5x5 m. ned mod højens bund. Formentlig to højfaser med den af lodsejer udgravede skeletgrav tilhørende højens sidste fase. I den øverste del af højen stod en urne (NM B 7597, yngre bronzealder?) omgivet af sten og placeret på en flad sten (grav A). Bunden af et lerkar fungerede som urnelåg. Urnen indeholdt brændte ben samt mindst to forbrændte bennåle (NM B 7598-99). Endvidere afdækkedes en stenlægning (B) hvis formål ikke kunne afgøres. Centralgraven (grav C) bestod af en 4,4x3,8 m. stor stenlægning. Forstyrret. Under denne fandtes spor af en sammensunken grav, ca. 1,54 m. lang og 0,7 m. bred. Også forstyrret. I graven lå resterne af en stensat, formentlig overdækket trækiste af eg. Ingen skeletspor. I graven lå en pålstav af bronze (NM B 7600), en miniaturedolk af flint (NM B 7601), en itubrudt bronzedolk (NM B 7602) og en ildsten (NM B 7603). Desuden iagttoges tekstilrester. Oldsagerne dateres til ældre bronzealder per. 2. (NM B 7596-7605).
1902
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldt til N01: Menneskeskelet fundet i "Spidshøj" (sb. 5) på "Spidshøjgård". Der var i den seneste tid foregået en del gravearbejde i den pågældende høj med forskelligt foremål for øje. Ved anmelders besigtigelse af lokaliteten fandtes et brudstykke af en bøjlenål af bronze (NM B 7604) samt rester af et mindre lerkar (NM B 7605). Begge dele dateret til ældre bronzealder per. 2. Oldsagerne indsendt til N01.
1902
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeretning indsendt til N01.
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Spidshøj", 3.3-3.5 x 22-24 m. Let forsænket top, mindre beskadigelser i siderne, i øvrigt velbevaret. Bevokset med fyrretræer og græs, i ager.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Spidshøj". I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: En fodsti fra Ø over højsiden i S til V. Bevokset med græs og løvtræer især i hele højens periferi. Tidligere nævnt affald er fjernet. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 05.42.79-Ø. S/H 05.11.79-Ø.
1997
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links