Oversigt - set fra vest.
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
100951
Sted- og lokalitetsnummer
100705-67
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/6 1896, gdr. Hans Sørensen Dipl. 13/6 1896, husmand Morten Pedersen, Hjortdal sogn. Afmærkn.: MS 1899, Skjoldborg "Grushøj", 3,5 x 20 m; større hul i top; sydfoden noget af- gravet; 4 randsten ses. Lyngklædt i hede. Matr.nr. 4, Tværkjær: Høj i skel til Nørthorup, matr.nr. 1e Hjortdal sogn, sb. 98. og Stagstedgaarde, matr.nr. 1a, Lerup sogn, sb. 67. Matr.nr. 1e, Nørthorup, Hjortdal sogn.: Høj, 3,5 x 19 m. Foden afgravet i SV. i toppen et hul med udkast mod øst. Lyng i hede. Højen i skel mellem sogn, her- red og amt.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJordhøi, der ikke er udgravet, der ligger Sten ved den.
1896
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMatr. 1e og Matr. Nr. 4 af Tværkjær, Lerup Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt. Høj, 3,40 M. høj, Diam. 18,50 M. Foden er i S.V. ubetydelig afgravet, her ligger et Par løse Sten, muligvis Randsten. I Toppen et Hul, 1,70 M. dybt, 4,50 M. i Diam, dets Østrand er lavere end Vestranden. Østsiden er ujævn paa Grund af opkastet Jord. Højen ligger i Amtsskellet. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1896. Mærkestenen staar i Toppen i Vest.
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Krat- og buskbevokset høj i skel mellem ager og uplejet granbevoksning. Højen er svært tilgængelig på grund af tæt bevoksning.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links