Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341010
Sted- og lokalitetsnummer
170704-73
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS på nordsiden. Lille høj, 0,5-0,7 x 9-10 m. Der ses 14 mindre randsten, der lige stikker op over overfladen. Græsklædt på strandbred.

Undersøgelseshistorie

1903
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmeldelse indsendt til N01: I forb. med en privat udflugt til Stenderup Skov sammen med Tandlæge Friis fandtes en stenalderhøj beliggende på Løverodde. Årsag til udflugten: Forpagter ønskede at planere højen der lå på et statsejet jordstykke. Ca. 82 alen fra strandkanten fandtes 14 sten af størrelse som en mand kan bære beliggende i en cirkel med diameter 27 alen. Højen var flad ca. 3 alen høj og ca. 10 alen over vandets overflade. Anmelder anmodede N01 om en udgravning af højen.
1903
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmelders anmodning om en udgravning - enten privat eller i N01's regi - blev afslået. N01 var ikke tidligere bekendt med højen.
1904
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIfg. afskrift af MKH's udgravningsprotokol, beretning nr. 16: Højen udgravet d. 2/10-1904 v. Friis, Boye, Fedde samt nogle arbejdsmænd. Randstenskæden delvist blottet. Fra den sydøstlige side reolgravedes højen helt ned til undergrunden. Ved højens yderkant fandtes 3 urnegrave hvoraf "E" indeholdt urneskår, ben og kulrester. Vestligt for den større stensætning (randstenskæden?) fandtes en mindre, som indeholdt nogle urneskår, ben og kul samt en bronzeknap "A". Der fandtes flere steder spor af ben, kul og urneskår. Efter at samtlige begravelser var undersøgt blev højen bragt tilbage til sin oprindelige stand (?) med synlig randstenskæde og dækstenene hævet, så de var synlige på højens overflade. Jvf. inventarnr. MKH O. 2446-51 (bronzefragmenter, kniv, lerkarskår, menneskeknogler og flækker).
1931
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Høj, ca. 1 m høj, 9 m i Tværm., omgivet af 14 Randsten. Jfr. 668/03. Bevoksning: 1983: Græs.
1941
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmelder havde året før besigtiget sb. 73 hvorefter han i fælleskab med N01 (Broholm) havde skønnet at der ikke fandtes en gravhøj på lokaliteten. Nu var anmelder imidlertid kommet i besiddelse af en udskrift fra MKH's udgravningsprotokol fra 1904, som tydeligt godtgjorde at der var fundet urner i gravhøjen. Afskriften blev vedlagt og indsendt til N01.
1942
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEfter ønske fra MKH blev en mærkesten opstillet på sb. 73.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille høj, 0,5-0,7 x 9-10 m. Der ses 14 mindre randsten, der lige stikker op over overfladen. Græsklædt, på strandbred. MS på nordsiden.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorI midten et par store sten. På campingplads. I SV knallertkørselspor. Fodhegn opsættes. Bevoksning: 1983: Græs
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links