Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
13151
Sted- og lokalitetsnummer
120107-13
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj med Stenkiste. Højens diameter er ca. 12 meter, højden ca. 0,5 meter. I nord og syd ses 0,4 x 0,3 meter store rand- sten. I centrum en øst-vest orienteret stenkiste 4 x 2 m af 0,3 x 0,6 meter store stenblok. I kistens sydside ses 4 sten, i den nordlige 6, i vest 2 store stenblokke og øst 4. Kamme- ret er jordfyldt. Højen er delvis dækket af tørv, og fremtræ- der som en ikke fuldt 8 meter stor højning med en 30 cm høj pløjekant. Fredningsgrænsen danner en cirkel med 7 meter i radius regnet fra toppen af nævnte højning. Tinglyst tekst 2003: Høj med stenkiste. Højen er ca. 0,5 x 12 x 12 m. I nord og syd ses 0,4 x 0,3 m store randsten. I centrum en øst-vest orienteret stenkiste 4 x 2 m af 0,3 x 0,6 m store stenblok. I kistens sydside ses 4 sten, i den nordlige 6, i vest 2 store stenblokke og øst 4. Kammeret er jordfyldt. Højen er delvis dækket af tørv, og fremtræder som en ikke fuldt 8 m stor høj- ning med en 30 cm høj pløjekant. Fredningsgrænsen danner en cirkel med 7 m i radius regnet fra toppen af nævnte højning. Jfr. vedlagte kortbilag.

Undersøgelseshistorie

1942
Museal udgravning
1981
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse
1983
Museal udgravning
1996
Planlagt dyrkning - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1996
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1996
Museal udgravning
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumLille, græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links