Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Morsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140520
Sted- og lokalitetsnummer
110407-28
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Stenhøj", ca. 1,5 x 15 m . Top afgravet og flad. Si- derne afgravet hele vejen rundt. (Det kan ikke ses, at hø- jen er udgravet). (Dommer Bech mente at fredningen bør op- retholdes, men hvis ejeren tager inintiativet til at søge frigivelse, bør den bevilges).

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBeskadigelser: Toppen afgravet og flad. Siderne stejle og afgravede evt. kreaturnedtrampning. Disse skader er af ældre dato. Kreatur: Kreaturer har haft adgang til højen de sidste par år og har trådt overfladen op - dog uden åbne brud. Forholdet påtalt og højen er nu indhegnet. Mål: 2x11x10 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, bevokset med et par træer på sydsiden.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links